Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr

Yn rhai ardaloedd, mae gennym Wasanaeth Allgymorth i Ofalwyr, sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth un-i-un i Ofalwyr ar bob agwedd o ofalu a materion eraill sy’n effeithio ar fywydau Gofalwyr.

Yn Sir Benfro a Cheredigion, mae gan ein Gweithwyr Allgymorth ddesgiau galw heibio mewn practisau Meddyg Teulu a lleoliadau iechyd eraill, er mwyn darparu Gofalwyr lleol gyda’r wybodaeth sydd angen arnynt i’w cynorthwyo nhw yn eu rôl gofalu.

01874 610346 Powys
01970 627966 Ceredigion
01437 764639 Pembs
PCISSoutreach@crossroadsmww.org.uk Pembs