Gofal Grŵp

Yn rhai ardaloedd, mae Hafal Croesffyrdd yn cynnal Clybiau Seibiant, yn arbennig ar gyfer pobl sy’n byw gydag Alzheimer’s, dementia neu broblemau gwybyddol eraill neu broblemau gyda’r cof. Mae’r clybiau yma’n cynnig gweithgareddau therapiwtig, newid golygfa a chyfleoedd i’r bobl sy’n mynychu i gymdeithasu ac, ar yr un pryd, mae’r Gofalwyr yn cael peth amser i ffwrdd o’u cyfrifoldebau gofalu.

Caiff bob un o’r clybiau eu staffio gan Weithwyr Cymorth Gofal, sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol i ofalu am bobl â dementia, a gallant gynnwys gweithgareddau megis therapi ysgogi gwybyddol, celf a chrefft, cerddoriaeth, gemau ac ymarfer corff ysgafn.

Gellir dod o hyd i Glybiau Seibiant Hafal Croesffyrdd yn:

Hafan Deg, Llanbed
Pob Dydd Llun 01970 726966

Maes Mwldan, Aberteifi
Pob Dydd Mawrth 01970 726966

Havenhurst, Aberdaugleddau
Pob Dydd Sadwrn 01437 764639

01874 610346 Powys
01970 627966 Ceredigion
01437 764639 Pembs
PCISSoutreach@crossroadsmww.org.uk Pembs