Gofal Dydd a Gofal Preifat

Gofal Dydd

Mae Hafal Croesffyrdd yn darparu gwasanaethau gofal ddyddiau’r wythnos hefyd, ar gyfer oedolion ag anableddau, pobl oedrannus a phobl â dementia.

Mae ein Canolfan Gofal Dydd ym Machynlleth, Powys ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.00 a 16.00, i ddarparu pryd o fwyd, bath a chyfle i gymdeithasu.

Mae dydd Mawrth yn ymroddedig i bobl â dementia yn unig. Codir tâl bychan am fynychu, gan ddibynnu ar y gwasanaethau a dderbynnir.

Gellir trefnu cludiant o ddrws i ddrws gan Galw’r Gyrrwr Bro Ddyfi, ffoniwch: 01654 700136.

Os hoffech wybod mwy am y gwasanaeth hwn, ffoniwch ein swyddfa ym Mhowys ar 01874 610346.

Gofal Preifat

Mae ein gwasanaeth talu ffi breifat yn rhoi i chi’r hyblygrwydd i gael cymorth ar adeg sy’n gyfleus i chi. Rydym yn cynnig gwasanaethau sy’n amrywio o dasgau beunyddiol i gymorth mwy dwys, gan gynnwys gofal lliniarol.

Mae’r staff a gyflogir gan Hafal Croesffyrdd wedi cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr ac maent yn darparu cymorth sydd wedi’i deilwrio i gwrdd ag anghenion yr unigolyn.

01874 610346 Powys
01970 627966 Ceredigion
01437 764639 Pembs
PCISSoutreach@crossroadsmww.org.uk Pembs