Newyddion Diweddaraf

Digwyddiad yn y Drenewydd i ddathlu gwaith hanfodol gofalwyr ym Mhowys

Bydd yr elusen gofalwyr Cymreig, Hafal Croesffyrdd, yn cynnal digwyddiad arbennig mis nesaf er mwyn dathlu’r gwaith amhrisiadwy a wneir gan ofalwyr di-dâl ym Mhowys. Mae digwyddiad Prosiect Lleisiau Gofalwyr Powys, ‘Gofalu am y rhai sy’n gofalu’, yn croesawu gofalwyr di-dâl cyfredol blaenorol a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt. Bydd gwesteion yn cael y … Rhagor

Darllen Mwy

Mae swyddfa Croesffyrdd Sir Benfro yn symud i adeilad newydd!

O ddydd Llun y 23ain o Ionawr, ein cartref newydd ni fydd Crossroads House, 37, Rhiw Myrddin, Hwlffordd SA61 1PE Fe fydd ein canolfan galw heibio newydd i Ofalwyr ar agor rhwng 9yb-5yh, dydd Llun – dydd Gwener.  Galwch heibio i gael gwybodaeth, cyngor a chyfle i sgwrsio â rhywun sy’n deall yn iawn.

Darllen Mwy

Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru i uno gyda Hafal

Neges i’n partneriaid a’n harianwyr ni… Beth sy’n digwydd? Mae Hafal a Chroesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn uno, i greu un sefydliad.  Mae’r ddwy elusen eisoes yn cydweithio’n agos (yn amodol ar y prosesau cyfreithiol sy’n ofynnol) ac yr ydym yn bwriadu uno’n ffurfiol yn Ebrill 2017. Pwy yw Hafal a Chroesffyrdd Canolbarth a … Rhagor

Darllen Mwy