Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr wrth galon popeth a wnawn – gan gynorthwyo Gofalwyr a darparu gofal o ansawdd uchel i blant ac oedolion o bob oed.

Mae Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru yn angerddol ynghylch gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.  Credwn fod ein henw da ar gyfer rhagoriaeth mewn gofal, ynghyd â’n hymrwymiad tuag at ein staff, yn ein gosod ni ar wahân i sefydliadau tebyg ac yn ein gwneud ni’n lle ardderchog i weithio.

Os ydych chi dros 18 oed, bod gennych ddefnydd o gar, trwydded yrru DU a hoffech wybod mwy am ymuno â’n tîm ni, yna cysylltwch â ni trwy e-bostio
hr@crossroadsmww.org.uk neu ffonio 01874 610900.